• +48 22 208 74 22
  • office@doublecheck.com.pl

Technologie 

Double Check posiada aktualną wiedzę w zakresie wykorzystywanych przez Agencje technologii zarówno emisyjnych jak i pomiarowych. Wszelkie nowe, pojawiające się rozwiązania są przez nas analizowane z punktu widzenia kosztu zastosowania względem tworzonej wartości dodanej. Pełne i dogłębne zrozumienie technologii pozwala nam lepiej weryfikować kampanie Klientów oraz pomagać im w wyciąganiu istotnych biznesowo wniosków dotyczących ich skuteczności.

Technologie związane z kampaniami TV / POSTBUY.NET

W Double Check w zakresie weryfikacji kampanii TV korzystamy ze standardu rynkowego – badania AGB Nielsen Media Research. Dodatkowo, dane surowe o oglądalności zasilają wykorzystywaną przez nas platformę POSTBUY.NET, która w czasie rzeczywistym w stosunku do otrzymywanych danych zasila silnik analityczny. Platforma umożliwia analizę realizacji kampanii, benchmarku z konkurencją oraz wycenę kampanii w ujęciu marek, kategorii, spółek czy holdingów dla kampanii własnych jak i konkurencyjnych. Według naszej wiedzy POSTBUY.NET jest najbardziej zaawanasowaną platformą analityczną tego rodzaju w Polsce.

Technologie związane z kampaniami Digital

W ramach audytu Digital nasza praca opiera się na weryfikacji platform emisyjnych oraz weryfikacyjnych jakie są wykorzystywane przez Agencje mediowe. Takie podejście umożliwia dokonywanie szeregu analiz kosztowych, jakościowych oraz efektywnościowych i wyciągać wnioski dotyczące kosztów, jakości i rzetelności Agencji. W ramach kompetencji związanych z wykorzystaniem platform dysponujemy podobnymi umiejętnościami do tych, którymi dysponują zespoły dokonujące zakupu na tych platformach a nasze procesy weryfikacyjne pozwalają określić potencjał do obniżenia kosztu zakupu, osiągnięcia większej efektywności czy identyfikacja nieefektywnych rozwiązań.