• +48 22 208 74 22
 • office@doublecheck.com.pl

Audyt mediowy – True View©

Nasz proces audytowy True View© ocenia wywiązywanie się Agencji mediowych ze swoich kontraktowych zobowiązań. Regularne audyty to nie tylko weryfikacje rzetelności Agencji, ale również pomoc w znajdowaniu lepszych rozwiązań na przyszłość. Audyty dają Klientom pewność, że ich budżety w najlepszy sposób przyczyniają się do wyników biznesowych. Świadomość audytu motywuje z kolei Agencje mediowe do większej skrupulatności i rzetelności przy realizacji kampanii.

Dlaczego warto?
 • Świadomość Agencji, że kampanie będą audytowane powoduje dużo większą staranność przy ich realizacji
 • Koszt audytu jest niewspółmiernie niski w stosunku do wniosionej wartości dodanej 
 • Reklamodawcy, którzy nigdy nie audytowali kampanii często nie zdają sobie sprawy z tego, ile elementów kampanii można weryfikować i jak wiele elementów kampanii w przyszłości mogłoby wyglądać lepiej
 • Pozycje kosztu mediów zwykle wiążą się z dużymi kwotami. Weryfikacja poprawności takich wydatków jest standardem stosowanym przez największych reklamodawców
 • Audyt kojarzący się jedynie z kontrolą oraz weryfikacją kosztu i realizacji kampanii w praktyce ma w sobie wartościowy komponent doradczy
Czego możemy oczekiwać?
 • Weryfikacji realizacji kampanii w oparciu o niezależne badania, technologie i/lub dokumentację
 • Weryfikacji realizacji jakościowych parametrów kampanii w oparciu o niezależne badania, technologie i/lub dokumentację
 • Weryfikacji kosztu zakupu kampanii względem formularzy gwarancji zakupowych, technologii i/lub benchmarków
 • Weryfikacji rozliczeń finansowych pomiędzy Agencją a dostawcami mediów
 • Weryfikacji rozliczeń finansowych pomiędzy Agencją a Klientem
 • Analizy listy podmiotów, z którymi realizowane są transakcje pod kątem optymalizacji zakupowej
 • Weryfikacji naliczenia wynagrodzenia przez Agencję
 • Weryfikacji naliczenia bonusów i kar umownych
 • Rozliczenia należnych Klientowi rocznych bonusów agencyjnych (tzw. AVB, AVR, VR, kick-back)
 • Jednoznacznej oceny realizacji umowy
Często zadawane pytania

Czy audyt bardzo obciąża czasowo reklamodawcę?

Nie. Zwykle audyt jest prowadzony na linii Audytor – Agencja i w niewielkim stopniu zajmuje czas zleceniodawcy.

Czy dla audytu istnieje jedna, uznana na rynku, metodologia?

Niestety nie. Każdy z Audytorów posiada własne procesy i metodologie. Przy wyborze Audytora i wycenie jego usług warto jest omówić / zweryfikować metodologię, którą się posługuje oraz poprosić o przedstawienie przykładowych wyników audytu, co ma szczególny sens w mediach Digital.

Mamy audytora międzynarodowego, który działa z nami na wielu rynkach. Jak efektywne jest to rozwiązanie?

W zakresie bardzo powierzchownej weryfikacji możliwe jest, że taki Audytor dokonuje procesu weryfikacyjnego jednak warto wiedzieć, że tylko dogłębna znajomość lokalnych praktyk rynkowych pozwala na rzetelną ocenę jakości i kosztu kampanii. Najlepszym zatem rozwiązaniem jest zlecenie lokalnego audytu i zweryfikowanie jego wartości dodanej w stosunku do Audytora międzynarodowego. W praktyce, Double Check obsługuje Klientów, którzy są obsługiwani przez Audytorów zagranicznych, jednak Klienci widzą dużą wartość we wsparciu Audytora lokalnego.