• +48 22 208 74 22
 • office@doublecheck.com.pl

Benchmarking kosztowy – Price Position©

Benchmarking kosztowy Price Position© pozwala na określenie potencjału poprawy kosztów zakupu mediów. Jest istotny w przypadku reklamodawców, którzy przeprowadzali procesy przetargowe bez wsparcia audytora lub tych, którzy od dawna ich nie przeprowadzali. Niezależnie od weryfikacji warunków zakupu wspieramy Klientów w optymalizacjach mediowych, co często potrafi wygenerować większe oszczędności niż te wynikające z poprawy kosztów zakupu.

Dlaczego warto?
 • Koszty ulegają zmianom w okresach rocznych 
 • Pojawiają się nowi dostawcy mediów i ważne jest posiadanie dla nich potwierdzonych kosztów zakupu mediów
 • Pojawiają się nowe formy i formaty emisyjne i ważne jest posiadanie dla nich potwierdzonych kosztów zakupu mediów
 • Dostawcy zmieniają polityki handlowe i sposoby rozliczeń
 • Zmieniają się uwarunkowania rynku jak na przykład tzw. media własne i związane z nimi praktyki określania i weryfikowania cen
 • Brak zaktualizowanych na dany rok warunków zakupu jest równoznaczny z pełną swobodą ustalania kosztów w media planach oraz media buying briefach
Czego możemy oczekiwać?
 • Aktualizacji formularzy gwarancji zakupowych do bieżącego obrazu zakupowego na rynku reklamowym
 • Dla kampanii telewizyjnych – wskazania rynkowego zakresu kosztów określonych w oparciu o polityki handlowe oraz benchmarki
 • Dla kampanii Digital i pozostałych mediów – wskazania rynkowego zakresu kosztów, w tym technicznych lub technologicznych, określonych w oparciu o polityki handlowe i/lub benchmarki
 • Określenia rynkowego poziomu wynagrodzeń za realizowane usługi
Często zadawane pytania

Jaka jest wartość pool’u kosztowego w TV?

Aktualnie w Polsce, dla większości reklamodawców i większości stacji telewizyjnych polityka handlowa bardzo konkretnie ustala warunki zakupu. Dlatego kluczowym elementem służącym potwierdzeniu atrakcyjności kosztowej jest weryfikacja warunków na zgodność z zasadami stacji na dany rok. W ramach takiego procesu analizuje się między innymi indeksy przeliczeniowe oraz sposoby zakupu, jak również wycenę elementów związanych z jakością kampanii. Dokładna analityka warunków zakupu daje dużo lepszy obraz atrakcyjności niż wynik pool’u zakupowego, z którego korzystanie zwykle nie uwzględnia szeregu aspektów dotyczących specyfiki różnych reklamodawców. Co więcej, w ramach korzystania z pool’u pracujemy na wartościach średnich, często przy braku możliwości weryfikacji danych wejściowych w zakresie aktualności oraz dokładności zasileń pool’u. 

Czy warunki zakupu kanałów Digital na platformach aukcyjnych takich służących do zakupu programmatic, social, YouTube czy search powinny być przedmiotem zobowiązania w ramach formularzy gwarancji zakupowych?

Absolutnie nie. W ramach aukcji koszty zmieniają się w czasie rzeczywistym i nie powinny być przedmiotem kontraktu. W ramach Double Check posiadamy sprawdzone sposoby na weryfikację zakupów aukcyjnych, ale w naszych kontraktach nie są one przedmiotem gwarancji. Znane nam są praktyki innych audytorów, którzy wymuszają na agencjach kontraktowe deklaracje w tym zakresie. Może to prowadzić, w przypadku wzrostu kosztów, do nieużywania tych mediów przez Agencje lub kupowania kampanii o gorszej jakości. Gwarantowanie kosztów w zakupach aukcyjnych  w kontraktach traktujemy jako zapewnienie reklamodawcom złudnego spokoju w zakresie zabezpieczenia całości kosztów Digital.