• +48 22 208 74 22
 • office@doublecheck.com.pl

Weryfikacja rozliczeń – Financial Check©

Weryfikacja rozliczeń jest zwykle elementem audytu mediowego True View©, jednak może być realizowana niezależnie od tego procesu. Financial Check© prowadzony przez Double Check jest oparty o wyjątkowe kompetencje w tej dziedzinie, bo wynikają z doświadczenia założycieli Double Check, którzy po stronie mediów i Agencji mediowej odpowiadali za negocjacje i rozliczanie operacji finansowych.

Dlaczego warto?
 • Zapewnienie potwierdzenia poprawności rozliczeń we wszelkich kwestiach finansowych 
 • Pozycje kosztu mediów zwykle wiążą się z dużymi kwotami dlatego weryfikacja finansowa jest standardem stosowanym przez największych reklamodawców
 • Weryfikacja poziomu realiacji deklaracji wobec dysponentów mediów
 • Zapewnienie przejrzystości w zakresie podmiotów, z którymi zawierane są transakcje zakupu mediów 
Czego możemy oczekiwać?
 • Weryfikacji rozliczeń finansowych pomiędzy Agencją a dostawcami mediów
 • Weryfikacji rozliczeń finansowych pomiędzy Agencją a Klientem
 • Weryfikacji naliczenia wynagrodzenia przez Agencję
 • Weryfikacji naliczenia bonusów i kar umownych
 • Rozliczenia należnych Klientowi rocznych bonusów agencyjnych (tzw. AVB, AVR, VR, kick-back)
 • Analizy listy podmiotów, z którymi realizowane są transakcje pod kątem optymalizacji zakupowej
 • Potwierdzenia zgodności rozliczeń lub jej braku 
Często zadawane pytania

Jak często weryfikować rozliczenia?

Nie rzadziej niż raz w roku, jednak dobrą praktyką jest realizacja Financial Check© w ramach audytu True View© np. kwartalnie lub półrocznie.

Czy weryfikacja finansowa zabepiecza w pełni rozliczenia pomiędzy Klientem a Agencją?

Stopień zabezpieczenia rozliczeń zależy od zakresu zobowiązań wynikających z umowy oraz praktyki corocznej weryfikacji warunków zakupowych. W przypadku realizacji umowy jaka jest proponowana Klientom Double Check oraz regularnej aktualizacji warunków, Financial Check© w możliwie dużym stopniu zabezpiecza Klientów.

Co się dzieje w przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniach?

Double Check w takim wypadku ustala źródło rozbieżności. W przypadku, w którym faktycznie potwierdzone są rozbieżności Double Check, posiadając szerokie doświadczenie w tego typu przypadkach, doradza Klientowi w zakresie najbardziej optymalnych działań oraz często wspiera go w negocjacjach z Agencją.

Czy są media, w których weryfikacja rozliczeń jest w stanie wykazać większe rozbieżności niż w innych?

Nie ma takiej prawidłowości. To, czy weryfikacja wykazuje nieprawidłowości często zależy od natury relacji Klient-Agencja wynikającej z zawartej umowy oraz od tego, czy dany reklamodawca ma kulturę prowadzenia weryfikacji rozliczeń.