• +48 22 208 74 22
 • office@doublecheck.com.pl

Kompetencje Double Check 

Double Check posiada bardzo złożony zestaw kompetencji pozyskany poprzez wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów, zdobywane po stronie Agencji mediowych (na poziomie zarządu, tradingu, zarządzania operacjami  TV i Digital) oraz  po stronie mediów (działy sprzedaży TV oraz mediów Digital). Ponadto każdego roku na rzecz naszych Klientów realizujemy wiele projektów audytowych i doradczych, które wymagają od nas ciągłego rozwoju kompetencji.

Kompetencje telewizyjne

W Double Check posiadamy wszelkie komptencje telewizyjne – te związane z planowaniem kampanii, optymalizacją i rozliczaniem. Nasze doświadczenia sięgają jednak dalej niż ma to miejsce w przypadku osoby zajmującej się realizacją kampanii TV po stronie Agencji mediowej. Poprzez doświadczenie zespołu po stronie stacji telewizyjnych dużo lepiej rozumiemy wszystkie procesy związane z obsługą kampanii telewizjach. Dlatego możemy lepiej wspierać Klientów w ramach tego medium.

Jeżeli chcą Państwo porozmawiać z nami na temat swoich kampanii telewizyjnych, zapraszamy do kontaktu!

Kompetencje Digital

Digital jest największym medium pod względem wydatków w Polsce. Mamy świadomoość, że w wielu miejscach na rynku szerokie kompetencje Digital, w ramach różnych narzędzi takich jak Display, Social, Video, Performance, są rzadkością ze względu na wąskie specjalizacje jakie powstały w ramach tego medium. Nasi konsultanci zajmujący się Digital są jednak wszechstronni i dobrze rozumieją każdy aspekt związany z kampaniami internetowymi. Posiadamy ekspercką wiedzę w obszarze całego Digital.

Realizujemy projekty, w których Internet jest jednym z wielu mediów:

 • Analiza internetowej strategii mediowej
 • Dobór narzędzi Digital
 • Optymalizacja kosztu zakupu w Internecie
 • Weryfikacja efektywności kampani Digital
 • Rozliczanie kampanii internetowych
 • Multiscreen – czyli współgranie strategii telewizyjnej z internetową

Wspieramy również Klientów w działaniach, w których wymagane w Internecie spojrzenie eksperckie: 

 • Audyty kont (Social, Programmatic, Google Ads)
 • Weryfikacja realizacji działań performance
 • Efektywności i rozliczenia działań afliliacyjnych
 • Weryfikacja kampanii e-Commerce
 • Weryfikacja przyjętych modeli zakupowych i zakupów alternatywnych
 • Weryfikacja działania internetowych mediów własnych
 • Projekty związane z weryfikacją stacku technologicznego np. weryfikacja DMP

Jeżeli chcą Państwo poznać nas lepiej w zakresie kompetencji Digital, zapraszamy do kontaktu!

Strategie mediowe

W Double Check przywiązujemy wagę nie tylko do kosztów i jakości kampanii, ale również do strategii mediowych. W ramach przyjętych strategii bardzo ważne są: wyznaczanie grup celowych, wybór media-mix’u, rozłożenie kampanii w czasie, wybór dostawców oraz taktyka kampanii. Wierzymy, że to jak jest zaprojektowana kampania jest często ważniejsze od tego po jakich kosztach została kupiona. Mamy świadomość, że Klienci pracują z nami w większości przypadków, aby weryfikować twarde dane dotyczące kampanii (koszt, realizacja i jakość) jednak w naszej pracy jesteśmy zorientowani na całościowy efekt biznesowy i w tym zakresie staramy się być również pomocni.

Jeżeli potrzebują Państwo porozmawiać o strategii mediowej swoich kampanii, zapraszamy do kontaktu!

Kompetencje branżowe

Wierzymy, że doświadczenie w poszczególnych branżach ma duże znaczenie w przypadku obsługi związanej z mediami. Branże mają swoje wymagania, ale również wiele z nich ma szczególne podejście do mediów. Poniżej przedstawiamy nasze doświadczenie w obszarze różnych branż, bez wskazywania konkretnych podmiotów, ponieważ część naszych Klientów zastrzega sobie nieujawnianie faktu realizowania dla nich projektów.

Kategorie, w których posiadamy doświadczenie w zakesie przetargów jak i audytów:

 • RETAIL
 • E-COMMERCE
 • FARMACJA
 • FMCG
 • ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
 • BANKI
 • UBEZPIECZENIA
 • TELEKOMUNIKACJA
 • SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
 • ELETKRONIKA UŻYTKOWA
 • MEBLE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
 • MEDIA I ROZYWKA
 • EDUKACJA
 • STACJE BENZYNOWE
 • TRANSPORT
 • NAPOJE ALKOHOLOWE
 • GRY LOSOWE.

Jeżeli chcą Państwo porozmawiać jak można przy pomocy mediów pomóc w wyzwaniach Państwa biznesu, zapraszamy do kontaktu!