• +48 22 208 74 22
 • office@doublecheck.com.pl

Zarządzanie mediami – Media Compass©

Usługa zarządzania mediami Media Compass© jest najbardziej kompleksowym produktem wsparcia Klientów, który dostarcza bardzo wymiernych korzyści. Media Compass© polega na przejęciu od Klienta odpowiedzialności za weryfikację strategii, planowania, zakupu i rozliczania kampanii w ramach współpracy z Agencją mediową lub wydawcami. Największa wartość dodana wnoszona przez Double Check powstaje w procesie weryfikacji strategii i planowania kampanii.

Dlaczego warto?
 • Wsparcie kompetencji reklamodawców zwiększa efektywność projektów mediowych
 • Audytor mediowy posiada wszelkie kompetencje do weryfikacji planowania i zakupu realizowanego przez Agencję mediową
 • Największa wartość dodana wnoszona przez Double Check powstaje w procesie weryfikacji strategii i planowania kampanii
 • Audytor zapewnia szybszą i bardziej efektywną krzywą uczenia, dzięki czemu komunikacja jest bardziej efektywna
 • Nasze doświadczenie w długoterminowych projektach w ramach Media Compass© pozwala na ewidentne obniżenie kosztu osiąganych efektów, czasami nawet o kilkadziesiąt procent
Czego możemy oczekiwać?
 • Kompleksowego wsparcia Klienta w zakresie mediów
 • Weryfikacji zaproponowanej strategii mediowej 
 • Weryfikacji propozycji media planów i/lub media buying briefów kampanii
 • Weryfikacji reliazacji kampanii w trakcie jej trwania 
 • Weryfikacji realizacji kampanii po jej zakończeniu w oparciu o niezależne badania, technologie i/lub dokumentację
 • Weryfikacji realizacji jakościowych parametrów kampanii w oparciu o niezależne badania, technologie i/lub dokumentację
 • Weryfikacji kosztu zakupu kampanii względem formularzy gwarancji zakupowych, technologii i/lub benchmarków
 • Weryfikacji rozliczeń finansowych pomiędzy Agencją a dostawcami mediów
 • Weryfikacji rozliczeń finansowych pomiędzy Agencją a Klientem
 • Weryfikacji naliczenia wynagrodzenia przez Agencję
 • Weryfikacji naliczenia bonusów i kar umownych
Często zadawane pytania

Czy konsultanci dla nas pracujący są kompetentni?

Tak. Pracują dla nas wyłącznie osoby na tyle doświadczone, że są w stanie prowadzić merytoryczne rozmowy z ekspertami z Agencji mediowych. Osoby, które prowadzą przetargi, audyty czy weryfkacje kosztowe mają bardzo szerokie kompetencje.

Czy ta usługa ma zastosowanie dla każdego podmiotu?

Praktycznie tak, jednak im większy jest biznes reklamodawcy tym większy zespół jest wymagany do obsługi. Dlatego największy benefit z Media Compass© mają reklamodawcy, którzy z jakiegokolwiek powodu wymagają specjalistycznego wsparcia mediowego.

Jaki dokładnie zakres usług obejmuje Media Compass©?

Pracując wiele lat na rynku wiemy, że każdy reklamodawca ma swoje wymagania. Dlatego usługa ta jest często szyta na miarę w zależności od budżetu, wykorzystywanych mediów oraz okresu aktywności mediowej w ciągu roku.

Czy wprowadzenie Media Compass© do procesu mediowego może opóźniać proces zakupu mediów?

Wręcz przeciwnie. W sytuacji, w której Agencja ma po drugiej stronie partnera o pełnej dostępności i szerokich komptencjach Klientowi proponowane są od razu lepsze rozwiązania, przez co mniejsza jest ilość poprawek do propozycji Agencji.