Home

Audyt realizacji kontraktu

Kontrakt zawarty między Klientem a agencją stanowi fundament współpracy między tymi podmiotami. Od tego w jaki sposób jest napisany i jakie ustalenia zawiera zależy później obecność Klienta w mediach.

Audyt realizacji kontraktu wiąże się z potwierdzeniem, że wszystkie zobowiązania domu mediowego jakie znalazły się w kontrakcie są dotrzymane i realizowane. W szczególności dotyczy to poprawności stosowanych cen zakupu mediów (online i offline), wszystkich rozliczeń finansowych pomiędzy Klientem a agencją, dostarczenia wszystkich usług uzgodnionych w treści umowy czy ustalenia wysokości ewentualnego zmiennego wynagrodzenia pobieranego przez agencję. Dokonujemy również jakościowej oceny kontraktu pod względem ogólnej konstrukcji dokumentu, zabezpieczenia interesów, praw i obowiązków każdej ze stron oraz dobrych praktyk stosowanych w branży mediowej.

Nasze kompetencje w zakresie audytu realizacji kontraktu oparte są o następujące doświadczenie członków naszego zespołu:

  • 15-letnie doświadczenie zakresie negocjacji i rozliczeń kontraktów
  • 20-letnie doświadczenie w zakupie i rozliczaniu kampanii telewizyjnych
  • 15-letnie doświadczenie w strategii, planowaniu i zakupie kampanii digital, w tym: display, programmatic, performance, social media, video, mobile, mailing