Home

Audyt kampanii

Jakość planowania i zakupu mediów ma ogromny wpływ na sprzedaż marek. Bardzo istotna jest ocena strategii obecności w mediach, sposób planowania kampanii oraz jej implementacja.

W audycie kampanii szczególną uwagę zwracamy na jakościowe aspekty planowania mediów oraz spójność działań domu mediowego z celami biznesowymi Klienta. Oceniamy główne założenia kampanii oraz ich zgodność z briefem przedstawionym przez Klienta, rekomendacje obecności w mediach, dobór poszczególnych mediów i formatów reklamowych oraz wybór grupy docelowej. Weryfikujemy także zakładane wskaźniki mediowe zaplanowanych kampanii.

W przypadku braku zadowalających wyników biznesowych (np. wygenerowanej sprzedaży) jesteśmy w stanie ocenić czy, a jeżeli tak to do jakiego stopnia, przyczyna leżała po stronie realizacji kampanii w mediach a w jakim stopniu miały na to wpływ inne czynniki.

Audyt kampanii zawiera ocenę aktywności we wszystkich mediach: internecie, telewizji, prasie, radiu, kinie oraz OOH.

Nasze kompetencje w zakresie audytu kampanii w mediach online i offline oparte są o następujące doświadczenie członków naszego zespołu:

  • 15-letnie doświadczenie w kreowaniu strategii mediowych
  • 20-letnie doświadczenie w planowaniu i zakupie kampanii telewizyjnych
  • 15-letnie doświadczenie w strategii, planowaniu i zakupie kampanii digital, w tym: display, programmatic, performance, social media, video, mobile, mailing