Home

Audyt rozliczeń kampanii

Rozliczenie kampanii to bardzo ważny etap procesu planowania i realizacji kampanii w mediach. Z uwagi na dynamikę działań w mediach, optymalizacje kampanii w trakcie jej trwania, dużą liczbę zaangażowanych w nią wydawców i dysponentów mediów jest to etap  złożony i skomplikowany.

Audyt rozliczeń kampanii polega na potwierdzeniu zgodności kwot jakie obciążyły rachunek Klienta oraz obciążeń jakie wynikają z warunków umowy zawartej pomiędzy Klientem a agencją. Dotyczy on weryfikacji kosztów poniesionych na zakup mediów, ich zgodności z warunkami zadeklarowanymi w kontrakcie czy potwierdzeniem wysokości wynagrodzenia pobieranego przez agencję lub inne podmioty zewnętrzne.

Audyt rozliczeń kampanii jest też weryfikacją jakości procesów finansowych w domu mediowym. Ma na celu potwierdzenie właściwej realizacji kontraktu oraz zachowania przejrzystości i transparentności wszelkich rozliczeń.

Audyt rozliczeń kampanii dotyczy aktywności we wszystkich mediach: internecie, telewizji, prasie, radiu, kinie oraz OOH.

Nasze kompetencje w zakresie audytu rozliczeń kampanii w mediach online i offline oparte są o następujące doświadczenia członków naszego zespołu:

  • 15-letnie doświadczenie zakresie negocjacji i rozliczeń kontraktów
  • 20-letnie doświadczenie w zakupie i rozliczaniu kampanii telewizyjnych
  • 15-letnie doświadczenie w strategii, planowaniu i zakupie kampanii digital, w tym: display, programmatic, performance, social media, video, mobile, mailing