Oczekiwania CEO od marketingu w firmach.

Badanie CEO przeprowadzone w USA przez firmę analityczną Boathouse wskazuje na wzrost oceny działania marketingu w firmach, równocześnie wykazując, w jaki sposób kształtują się oczekiwania zarządów wobec działów marketingu.

Na pierwszy rzut oka oczekiwania CEO wobec działów marketingu mogą wydawać się zestawem standardowych celów biznesowych, jednak dogłębna analiza wykazuje, że za każdym z tych celów kryją się głębsze zależności, które odbijają się na całokształcie funkcjonowania firmy. Największe oczekiwania CEO koncentrują się na pozyskiwaniu nowych klientów, utrzymaniu obecnych oraz zwiększeniu przychodów (52%), co wskazuje na zapewnienie zarówno wzrostu, jak i rozwoju firmy.

Na kolejnych miejscach znajdują się zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku (45%) oraz dystansowanie konkurencji (44%). Oba te cele są ściśle powiązane, gdyż zdobycie przewagi rynkowej często wynika z przemyślanej strategii marketingowej, której efektywność można mierzyć poprzez udziały rynkowe. Interesującym jest promowanie zaangażowania i widoczności CEO w kontekście wartości firmy (28%), co może świadczyć o rosnącej roli CEO jako ambasadora marki.

Uzasadnienie związku między wydatkami na marketing a wpływem na biznes (37%) oraz komunikacja dostosowana do potrzeb rynku (40%) to wskaźniki świadczące o potrzebie przejrzystości i spójności działań marketingowych, co wymaga skupienia się nie tylko na kreowaniu rozwiązań, ale również na ocenie ich efektów.

Mniej oczywistym odkryciem może być to, że mimo intensywnego skupienia na wzroście i zysku, CEO dostrzegają również wagę takich aspektów, jak innowacje w produktach/usługach (24%) oraz CSR (28%). Są to obszary, które coraz częściej decydują o trwałej przewadze konkurencyjnej oraz budowaniu zaangażowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Wyniki badania pokazują, że za oczekiwaniami CEO kryje się złożona sieć zależności, które odzwierciedlają nie tylko dążenie do zwiększania dochodów, ale także kształtowanie stabilnych fundamentów dla przyszłości firmy. Dział marketingu, interpretując te dane, powinien formułować strategie kompleksowe, zintegrowane zarówno z wizją lidera, jak i oczekiwaniami rynku.