Co powinniśmy wiedzieć o radio?

Radio w Polsce zajmuje trzecią pozycję pod względem alokowanych budżetów reklamowych, będąc kluczowym kanałem komunikacji w wielu sektorach, takich jak handel i farmacja. Jego znaczenie jako medium reklamowego jest szczególnie widoczne w tych branżach, gdzie masowe dotarcie do konsumentów z dużą częstotliwością jest niezbędne.

Według danych z badania Radio Track, w godzinach od 7:30 do 16:00, radio słucha blisko 16 milionów osób, co stanowi ponad połowę badanych. W dni powszednie ten odsetek wzrasta do 56%, co przekłada się na ponad 16,5 miliona słuchaczy, a średni czas słuchania wynosi 3 godziny i 19 minut. Największą popularnością radio cieszy się w piątki, gdy słucha go 57,1% badanych, co oznacza blisko 16,9 miliona osób. Wnioski z tego badania wskazują na kluczowe okno czasowe dla emitowania najbardziej angażujących treści oraz reklam, które mogą maksymalizować zasięg i skuteczność.

Wyniki nowego projektu badawczego Total Audio podkreślają wszechobecność treści audio w życiu codziennym Polaków, z 79% korzystających z nich każdego dnia. Badanie wskazuje na radio jako najczęściej wybierane źródło dostępu do treści audio, z 72% respondentów wskazujących tę pozycję. Mimo konkurencji ze strony platform streamingowych i innych form mediów cyfrowych, radio zachowuje swoją dominację.

Odbiornik radiowy pozostaje najczęściej używanym urządzeniem do odbioru treści audio, szczególnie w samochodach, gdzie niemal co czwarty respondent podłącza smartfon do radia samochodowego. To podkreśla rolę radia jako kluczowego punktu kontaktu dla słuchaczy w ruchu.

Patrząc na obraz rynku radiowego z perspektywy niekwestionowanym liderem rynku jest od lat RMF FM, chociaż po dołączeniu Radia Zet do grupy mediów Agory możliwy jest stopniowe umacnianie Radia Zet. Niewykluczone, że najlepszy wynik słuchalności Radia Zet od lat to zapowiedź dalszych wzrostów jednak patrząc, na podstawie przedstawionych wyników badań oraz prawidłowość bardzo powolnych zmian w udziałach w słuchalności widać, że pozycja RMF FM jeszcze przez długi czas nie będzie zagrożona.