Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Conversica, w ciągu ostatniego roku marketerzy najczęściej wykorzystywali sztuczną inteligencję (AI) do zbierania i analizy danych, automatyzacji procesów wewnętrznych oraz tworzenia treści. 

Marketerzy rzadziej stosowali AI do poprawy efektywności lejka sprzedażowego, co wskazuje na potencjalny obszar do zwiększenia adopcji AI w celu realnego zwiększenia efektywności biznesowej.

Zapytani o przewidywane efekty wykorzystania AI w kontekście lejka sprzedażowego w ich organizacji w nadchodzącym roku, marketerzy byli najbardziej przekonani o potencjale technologii do poprawy zaangażowania w czasie rzeczywistym i reagowania na leady (65%). 

Większość planuje również wykorzystać AI do skalowania marketingu wychodzącego w celu generowania leadów (59%). Jak widzimy, zastosowania te dotyczą górnej części lejka, podczas gdy tylko 3 na 10 respondentów oczekuje, że AI pomoże im przekształcić leady w transakcje.

Patrząc konkretnie na to, które z czterech określonych zastosowań AI mają największy potencjał wpływu na wskaźniki konwersji, większość (45%) respondentów wskazała, że rozwijanie i kwalifikacja leadów to obszary, gdzie AI miałaby największy wpływ. Poprawa jakości i rozwój leadów była wcześniej wskazywana jako najlepszy sposób na zwiększenie wskaźników konwersji lead-to-opportunity, więc wpływ AI w tym obszarze byłby z pewnością korzystny.

Biorąc pod uwagę oczekiwanie, że AI może wpływać na rozwój i kwalifikację leadów, nie jest zbyt zaskakujące, że respondenci uważają, iż środkowa część lejka to miejsce, w którym technologie AI mają największy potencjał pozytywnego wpływu na transakcję, wyprzedzając w tym górę lejka. Chociaż stosunkowo niewielu respondentów spodziewa się, że AI pomoże im przekształcić leady w możliwości sprzedażowe w nadchodzącym roku, analitycy sugerują, że marketingowi decydenci rozpoznają potencjał AI w tym obszarze, ale nie widzą jeszcze możliwości zastosowania tego potencjału w nadchodzącym roku.

W innych wyróżnieniach z badania:

  • – Blisko 9 na 10 (89%) respondentów raportuje, że inicjatywy napędzane przez AI przyczyniły się do wzrostu przychodów w ich organizacji.
  • – Około 61% jest bardzo pewnych swojej zdolności do mierzenia efektywności technologii AI, którą używają.
  • – Dziewięciu na dziesięciu planuje albo zwiększyć inwestycje w narzędzia AI, których obecnie używają w przyszłym roku (46%), albo eksplorować/testować nowe aplikacje AI (44%).
  • – Mniej niż połowa (45%) całkowicie ufa AI w zakresie autonomicznego działania w swoich organizacjach, chociaż kolejne 45% częściowo ufa swojej technologii w tym zakresie.
  • – Największym wyzwaniem marketerów w kwestii używania konwersacyjnej AI do poprawy konwersji jest jej zdolność do dostarczania wiarygodnych, zgodnych ze specyfiką biznesu informacji.

Wyniki opierają się na badaniu 454 menedżetów marketingu na poziomie CMO.