Wydatki na marketing w USA wzrosły jedynie o 2,5% w ciągu ostatniego roku, co stanowi płaski wskaźnik wzrostu w porównaniu do tego zgłoszonego sześć miesięcy temu, zgodnie z najnowszą edycją badania The CMO Survey. Co więcej, wydatki na marketing stanowią obecnie mniejszy udział w budżetach firm niż w ostatnich latach.

Dyrektorzy marketingu (CMO) szacują, że wydatki na marketing stanowią 10,2% ogólnego budżetu firm, w porównaniu do 10,6% w jesiennym badaniu z 2023 roku, 12,3% w wiosennym badaniu z 2023 roku oraz szczytowego poziomu 13,8% we wrześniu 2022 roku.

Pomimo tego, dyrektorzy marketingu przewidują, że wzrost budżetu przyspieszy w nadchodzącym roku, prognozując wzrost wydatków na marketing o 4,7% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co stanowi prawie dwukrotnie większy wskaźnik wzrostu w porównaniu do ostatniego roku. 

Co zatem dyrektorzy ds. marketingu zrobiliby z dodatkowymi środkami budżetowymi? 

Odpowiedzi oferują wgląd w obecne priorytety CMO. Według raportu, z dodatkowym budżetem w wysokości 1 mln USD, największą inwestycją byłoby zatrudnienie i rozwój talentów, na co wskazało 16,6% respondentów. Odzwierciedla to znaczenie talentów w przyczynianiu się do wzrostu firmy oraz pewne luki w talentach istniejące w firmach. Drugim, najczęściej wskazywanym obszarem inwestycji dodatkowego budżetu, jest reklama i marketing cyfrowy. Jest to interesujące, biorąc pod uwagę, że CMO raportują, iż ich wydatki na marketing cyfrowy wzrosły znacznie szybciej w ciągu ostatniego roku niż ogólne wydatki na marketing (odpowiednio 8,9% i 2,5%). Wygląda na to, że dyrektorzy marketingu uważają, że ich działania marketingowe w zakresie cyfrowym przynoszą efekty. Poza marketingiem i reklamą cyfrową, niektórzy CMO również zgłaszają, że zainwestowaliby dodatkowy milion w budowanie marki i świadomość (7,9%). Jest to godne uwagi, ponieważ budowanie marki ustępuje miejsca doświadczeniu klienta w oczekiwanym wzroście wydatków, zgodnie z raportem. Czwartym najczęściej wymienianym obszarem inwestycji dodatkowego budżetu jest sztuczna inteligencja (AI) i automatyzacja (7%). 

Wyniki opierają się na badaniu przeprowadzonym wśród 282 dyrektorów marketingu w amerykańskich firmach nastawionych na zysk, z których 94% to osoby na poziomie Zarządu.