Wzrost CPM’ów w zasobach reklamowych cookieless – dynamika konkurencji redefiniuje rynek.

CTO Quantcast, Peter Day, ujawnia wnikliwe dane z najnowszych testów zasobów reklamowych cookieless, realizowanych we współpracy z wiodącymi reklamodawcami. Analiza pokazuje, że ceny tych zasobów wzrosły o 40% rok do roku, sygnalizując istotną zmianę w percepcji i wartościowaniu przestrzeni reklamowej typu 'cookieless’.

Quantcast, jako globalny lider technologii adtech z programatycznym DSP napędzanym przez AI, które potrafi przewidzieć audytoria najbardziej skłonne do zakupów, zauważył, że zasoby cookieless, które jeszcze rok temu były 14 razy tańsze, teraz są zaledwie 2.4 razy tańsze względem zasobów opartych o tradycyjne cookie. To świadczy o dynamicznym wzroście zainteresowania i wartości tych zasobów na rynku.

Niemal połowa reklamodawców współpracujących z Quantcast wykorzystuje zasoby cookieless w ponad 20% swoich zakupów reklamowych, co pokazuje szeroką adopcję i integrację tej formy w strategiach marketingowych. Kampanie te, oparte na analizie ponad 6000 przypadków, świadczą o zmieniającym się podejściu do inwestycji reklamowych.

Początki testów Quantcast z klientami sięgają 18 miesięcy wstecz, z pierwszymi sześcioma miesiącami poświęconymi na edukację i adaptację reklamodawców do nowej rzeczywistości.

„Obserwujemy wzrost CPM’ów, jednak należy podkreślić, że początkowo ten poziom był bardzo niski. Startując rok temu, cena za wysokiej jakości ekspozycję była niezwykle atrakcyjna z powodu ograniczonej konkurencji,” podkreśla Day. Zjawisko to ulega zmianie wraz z nasilającą się walką o przestrzeń reklamową, choć konkurencja w segmencie cookieless jest nadal mniejsza niż w przypadku tradycyjnych zasobów z ciasteczkami.

Zapytany o możliwości obniżenia CPM’ów, Day wskazuje, że jest to proces wymagający czasu, przy czym kluczowe znaczenie ma budowanie zaufania wydawców do nowych metod pomiaru efektywności. „Testowanie i uczenie się poprzez krótkoterminowe cykle konwersji to nasza ścieżka do lepszego zrozumienia i optymalizacji,” mówi Day. „Posiadamy obszerne dane CPA dla krótkich cykli konwersji, co daje nam unikalny wgląd w efektywność kampanii w różnych sektorach.”

Rynek reklamowy cookieless wykazuje potencjał do bycia drugą najskuteczniejszą metodą docierania do odbiorców, dzięki mniejszej konkurencji i możliwości zakupu zasobów po niższych cenach. Mimo to, ciasteczka pozostają najbardziej efektywną formą.

Day wskazuje na potencjał dalszego rozwoju i optymalizacji, wspominając o 13% wzroście efektywności po wprowadzeniu zaktualizowanego modelu w listopadzie. „Oczekujemy kontynuacji trendu wzrostowego w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy,” przewiduje.

Zakończenie analizy case study Yokohama Tire, gdzie dzięki kampanii cookieless osiągnięto znaczące spadki CPA i wzrost efektywności, pokazuje, że adaptacja nowych technologii i strategii może przynieść mierzalne korzyści. Wprowadzenie i optymalizacja zasobów cookieless stanowią kluczowy element strategiczny w rozwijającej się przestrzeni reklamowej, umożliwiając markom efektywniejsze docieranie do swoich odbiorców oraz maksymalizację ROI.

.