Audyt TV, ale przede wszystkim Digital, narzędziem „must-have” każdego reklamodawcy. 

W złożonym krajobrazie mediowym, gdzie wydatki na reklamę stanowią coraz większe kwoty (polski rynek mediowy urósł o 63% w okresie ostatnich 10 lat) audyt mediowy wyłania się jako kluczowy element zapewniający transparentność i potwierdzenie właściwej optymalizacji inwestycji mediowych. 

Audyt można zdefiniować jako kompleksową ocenę i analizę sposobu zakupu i wykorzystania budżetu mediowego w ramach kampanii. Jego celem jest nie tylko weryfikacja, czy zainwestowane środki przynoszą oczekiwane rezultaty, ale także zidentyfikowanie potencjalnych obszarów do optymalizacji i poprawy. 

Audyt mediowy odgrywa rolę strażnika efektywności budżetu mediowego, oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy takie jest oczekiwanie od samego audytu. W praktyce, wbrew pozorom, wielu reklamodawców realizuje projekty audytowe, jednak ich celem wcale nie jest weryfikacja efektywności inwestycji mediowych a jedynie potwierdzenie, że kampanie zostały zrealizowane poprawnie, zgodnie z planem i po uzgodnionych w umowie kosztach. 

W praktyce:

– większość globalnych korporacji realizuje swoje kampanie i raz na 6 lub raz na 12 miesięcy weryfikują zgodność kampanii względem Nielsen oraz gwarancji kosztowych; 

– w wielu z powyższych weryfikowane są jedynie kampanie TV, podczas gdy kampanie Digital (medium numer 1 w Polsce) podlegają bardzo powierzchownemu sprawdzeniu;

– pełny audyt jakościowy i ilościowy Digital jest rzadkością na rynku, a w przypadku, gdy takie audyty są realizowane zwykle wskazują bardzo dużą przestrzeń optymalizacji jakości i kosztu

– w Polsce nadal działa wielu reklamodawców, w tym również bardzo dużych, którzy nigdy nie korzystali z audytu mediowego. 

Metody i narzędzia stosowane w audycie mediowym różnią się w zależności od kanałów i celów kampanii. W przypadku mediów, takich jak telewizja, audyt skupia się na analizie realizacji GRP, zasięgu oraz potwierdzeniu kontraktowych rozwiązań jakościowych, oraz na ocenie kosztu zakupu (CPP) i jest realizowany w oparciu o dane panelu telemetrycznego Nielsen Audience Measurement. W przypadku audytu poszerzonego, realizowanego bardzo sporadycznie, specjaliści telewizyjni po stronie audytu potrafią zaproponować rozwiązania, dzięki którym kampanie mogą być kupione w niższym koszcie lub w jakości pozwalającej lepiej realizować cele kampanii. 

W przypadku mediów Digital, które cechuje duża złożoność oraz zmienność, kampanie weryfikuje się takimi metrykami, jak CPM (Cost per Mille), CPC (Cost Per Click), CPA (Cost Per Acquisition), ROI (Return on Investment), konwersje, czy zaangażowanie użytkowników jednak, w odróżnieniu od TV wskaźniki te nie mają jednoznacznej wartości i są mierzone oraz zestawiane z celami kampanii. Taka sytuacja wskazuje na wyzwania audytu Digital jednak właściwe techniki analityczne oraz benchmarki w konsekwencji potrafią uzyskać dużo bardziej obiektywny obraz wyników kampanii niż ma to miejsce w przypadku TV. 

Audyt mediowy, telewizyjny, ale przede wszystkim Digital, powinien być ‘must-have’ każdej firmy, która chce mieć pewność, że na trudnym, konkurencyjnym rynku budżety reklamowe wykorzystywane są w sposób zapewniający maksymalny zwrot z inwestycji nie oddając pola konkurencji poprzez niewłaściwą budżetów mediowych.